Transfer your files with Cloudsfer Cloud Migration, sync cloud services with Cloudsfer's cloud file transfer. Sync Dropbox with google drive, cloud google file transfer, Facebook migration, Instagram migration and more. Cloudsfer - Chuyển nội dung từ 500px, 500px Di chuyển đến SkyDrive, DropBox, Box và nhiều hơn nữa!
500px

500px Photos

500px

500px, cộng đồng nhiếp ảnh trực tuyến Canada, đã đưa thế giới nhiếp ảnh bởi một cơn bão.
Nhằm vào tham vọng và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, khuyến khích các thành viên upload tốt nhất công việc của họ, 500px đã nhanh chóng đạt được danh tiếng của nó như là một nơi để đạt được tiếp xúc, tìm cảm hứng và kết nối các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.

Lợi ích của việc sử dụng Cloudsfer để sao lưu ảnh từ 500px

  • Sao lưu tất cả các loại tập tin.
  • Giữ cấu trúc phân cấp

Hiện nay, Cloudsfer cung cấp người dùng dễ dàng sao lưu của họ 500px ảnh để các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa