Transfer your files with Cloudsfer Cloud Migration, sync cloud services with Cloudsfer's cloud file transfer. Sync Dropbox with google drive, cloud google file transfer, Facebook migration, Instagram migration and more. Cloudsfer - Di chuyển, chuyển giao & amp; tập tin sao lưu từ Facebook để DropBox vv!
facebook migration with cloudsfer.com

Facebook Photos

Facebook

Facebook đã được đưa ra trong tháng 2 năm 2004 và được coi là mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới với hơn 1 tỷ người sử dụng hàng ngày. Theo báo cáo của Facebook, hơn 350 triệu bức ảnh mới được tải lên Facebook hàng ngày!

Hiện nay, Cloudsfer cung cấp người dùng dễ dàng sao lưu ảnh Facebook của họ và video từ các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa