Transfer your files with Cloudsfer Cloud Migration, sync cloud services with Cloudsfer's cloud file transfer. Sync Dropbox with google drive, cloud google file transfer, Facebook migration, Instagram migration and more. Cloudsfer - Content Transfer đến Google Drive, Google Drive Di chuyển đến SkyDrive, DropBox, và thêm nữa!
Google Drive

Google Drive & Google Drive for Work

Documents

Google Drive & Google Drive for Work

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây và sự hợp tác của Google cho phép người dùng tải lên và đồng bộ tập tin và sau đó truy cập chúng từ một trình duyệt web hoặc điện thoại di động. Ngoài hợp tác với các tập tin hiện có, Google Drive cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các tập tin hiện từ bất kỳ thiết bị.

Google cung cấp một phiên bản kinh doanh của Google Drive là một phần của Google cho Work được gọi là Google Drive cho công việc.

Lợi ích của việc sử dụng Cloudsfer để di chuyển nội dung từ Google Drive và Google Drive cho công việc

 • Di chuyển tất cả các loại tập tin
 • Giữ cấu trúc phân cấp
 • Bảo trì các thiết lập chia sẻ (khi di chuyển đến Hộp và SharePoint Online)
 • Thực hiện số lượng lớn người dùng di chuyển
 • Người quản trị có thể di chuyển từ Google Drive của mình cho công việc tiểu khoản
 • Apply filters by file size, created and modified date

Cloudsfer hỗ trợ di cư từ Google Drive cho các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa

Lợi ích của việc sử dụng Cloudsfer để di chuyển nội dung vào Google Drive và Google Drive cho công việc

 • Di chuyển tất cả các loại tập tin
 • Giữ cấu trúc phân cấp
 • Duy trì các thiết lập chia sẻ (khi di chuyển từ Box và SharePoint Online)
 • Người quản trị có thể di chuyển sang Google Drive của mình cho công việc tiểu khoản
 • Thực hiện số lượng lớn người sử dụng di chuyển sang Google Drive cho công việc
 • Tự động xử lý các thách thức di cư theo hạn chế Google Drive

Cloudsfer hỗ trợ di cư tới Google Drive từ các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa, Facebook, Instagram, 500px