Transfer your files with Cloudsfer Cloud Migration, sync cloud services with Cloudsfer's cloud file transfer. Sync Dropbox with google drive, cloud google file transfer, Facebook migration, Instagram migration and more. Cloudsfer - Di chuyển từ Instagram, Truyền tải hình ảnh từ Instagram để DropBox, Google, vv

Instagram Photos

Instagram

Instagram là một hình ảnh & video di động chia sẻ trực tuyến và dịch vụ mạng xã hội cho phép người dùng chụp ảnh và video, áp dụng bộ lọc nhanh và chia sẻ chúng trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tumblr và Flickr.
Instagram được mua lại bởi Facebook vào năm 2012 và hiện có 400 triệu người sử dụng hàng tháng hoạt động.

Hiện nay, Cloudsfer cung cấp người dùng dễ dàng sao lưu ảnh Instagram của chúng và video vào các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa