Transfer your files with Cloudsfer Cloud Migration, sync cloud services with Cloudsfer's cloud file transfer. Sync Dropbox with google drive, cloud google file transfer, Facebook migration, Instagram migration and more. Cloudsfer - Di chuyển & amp; Chuyển tập tin từ MEGA đến Google Drive, Copy, DropBox & amp; Hơn!
Mega to google drive transfer with Cloudsfer.com

Mega Documents

Mega

MEGA là một lưu trữ đám mây và dịch vụ lưu trữ file. Các trang web của New Zealand dựa trên đã được đưa ra vào ngày 19 tháng 1 2013 bởi Kim Dotcom và hiện nay đã có hơn 15 triệu người sử dụng đã đăng ký. Tính năng đầu MEGA là mã hóa tập tin phía khách hàng của mình. MEGA ứng dụng di động có sẵn cho Windows Phone, Android, BlackBerry OS và iOS.

Chuyển từ MEGA

  • Di chuyển tất cả các loại tập tin
  • Giữ cấu trúc thư mục
  • Áp dụng bộ lọc bởi kích thước tập tin và ngày tạo

Cloudsfer hỗ trợ di chuyển từ MEGA đến các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa

Chuyển đến Mega

  • Di chuyển tất cả các loại tập tin được hỗ trợ
  • Giữ hệ thống phân cấp thư mục
  • Tự động loại bỏ các nhân vật bất hợp pháp từ các tập tin và thư mục

Cloudsfer hỗ trợ di chuyển đến MEGA từ các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa, Facebook, Instagram, 500px